Iće i piće

Naruči broj
38
0 1 [#<PublicationPage id: 1061, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:29:57", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "0.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 88877, image_updated_at: "2014-05-30 18:29:57", sort: 0>, #<PublicationPage id: 1062, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:00", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "1.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 203254, image_updated_at: "2014-05-30 18:29:59", sort: 1>]
2 3 [#<PublicationPage id: 1063, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:03", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "2.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 155530, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:02", sort: 2>, #<PublicationPage id: 1064, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:06", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "3.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 72834, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:05", sort: 3>]
4 5 [#<PublicationPage id: 1065, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:08", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "4.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 46419, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:07", sort: 4>, #<PublicationPage id: 1066, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:10", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "5.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 45259, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:09", sort: 5>]
6 7 [#<PublicationPage id: 1067, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:11", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "6.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 85742, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:11", sort: 6>, #<PublicationPage id: 1068, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:13", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "7.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 61771, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:13", sort: 7>]
8 9 [#<PublicationPage id: 1069, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:16", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "8.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 176307, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:15", sort: 8>, #<PublicationPage id: 1070, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:17", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "9.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 39333, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:17", sort: 9>]
10 11 [#<PublicationPage id: 1071, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:19", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "10.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 79758, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:19", sort: 10>, #<PublicationPage id: 1072, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:22", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "11.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 132797, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:22", sort: 11>]
12 13 [#<PublicationPage id: 1073, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:25", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "12.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 170700, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:24", sort: 12>, #<PublicationPage id: 1074, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:27", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "13.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 184267, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:26", sort: 13>]
14 15 [#<PublicationPage id: 1075, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:29", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "14.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 124544, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:28", sort: 14>, #<PublicationPage id: 1076, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:31", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "15.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 116326, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:31", sort: 15>]
16 17 [#<PublicationPage id: 1077, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:33", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "16.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 77534, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:33", sort: 16>, #<PublicationPage id: 1078, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:36", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "17.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 192077, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:35", sort: 17>]
38
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[#<PublicationPage id: 1061, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:29:57", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "0.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 88877, image_updated_at: "2014-05-30 18:29:57", sort: 0>, #<PublicationPage id: 1062, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:00", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "1.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 203254, image_updated_at: "2014-05-30 18:29:59", sort: 1>, #<PublicationPage id: 1063, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:03", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "2.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 155530, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:02", sort: 2>, #<PublicationPage id: 1064, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:06", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "3.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 72834, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:05", sort: 3>, #<PublicationPage id: 1065, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:08", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "4.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 46419, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:07", sort: 4>, #<PublicationPage id: 1066, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:10", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "5.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 45259, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:09", sort: 5>, #<PublicationPage id: 1067, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:11", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "6.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 85742, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:11", sort: 6>, #<PublicationPage id: 1068, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:13", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "7.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 61771, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:13", sort: 7>, #<PublicationPage id: 1069, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:16", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "8.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 176307, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:15", sort: 8>, #<PublicationPage id: 1070, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:17", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "9.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 39333, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:17", sort: 9>, #<PublicationPage id: 1071, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:19", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "10.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 79758, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:19", sort: 10>, #<PublicationPage id: 1072, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:22", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "11.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 132797, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:22", sort: 11>, #<PublicationPage id: 1073, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:25", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "12.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 170700, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:24", sort: 12>, #<PublicationPage id: 1074, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:27", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "13.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 184267, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:26", sort: 13>, #<PublicationPage id: 1075, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:29", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "14.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 124544, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:28", sort: 14>, #<PublicationPage id: 1076, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:31", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "15.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 116326, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:31", sort: 15>, #<PublicationPage id: 1077, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:33", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "16.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 77534, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:33", sort: 16>, #<PublicationPage id: 1078, publication_id: 38, created_at: "2014-05-30 18:30:36", updated_at: "2014-05-30 19:18:17", image_file_name: "17.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 192077, image_updated_at: "2014-05-30 18:30:35", sort: 17>]

Broj 38 Travanj 2014.

U proljetnom izdanju časopisa Iće&piće popričali smo sa sjajnim baskijskim chefom Enekom Atxom – najmlađim španjolskim chefom s trima Michelinovim zvjezdicama i vlasnikom prvog održivog restorana u Španjolskoj (Azurmendi). Samo za vas analizirali smo bogatu svjetsku alternativnu restoransku praksu (pop-up-restorani, street food...). Donosimo i bogato ilustriran izbor nominiranih kuharica (s receptima) za Gourmand World Cookbook Award 2014, koje će se dodjeljivati sredinom svibnja u Pekingu. Taj svjetski ekskluziv (nema ga ni jedan časopis na svijetu!) donosimo vam već pet godina! Posjetili smo Ambiente 2014 u Frankfurtu te donosimo ekskluzivni prikaz rekordno posjećena sajma. Krenuli smo s novom rubrikom Ususret EXPO-u 2015 u Milanu, u kojoj smo popričali sa Zdravkom Tomšićem. Neka vas privuče mnoštvo raznovrsnih tema poput tradicijske kuhinje i maneštre,najvećega trbuha Zagreba – Dolca, portreta vinara Dubokovića, vinske sorte kraljevina, chef's table i Tomislava Kožića (restoran Academia, hotel Kaj), slatkog života i Petre Jelenić (slastičarnica Mak na konac),škole kuhanja jela od hobotnices Marinom Sanguinetti, suhih šljiva, superhrane za imunitet – goji-bobica, što se jede u filmovima Woodyja Allena, koji su osnovni elementi u kuhinji Milane Vuković Runjić...

Dragi naši, još uvijek radimo na prodaji e-izdanja na našem webu. U međuvremenu možete kupiti e-izdanja svih brojeva na ikiosk.hr

E-izdanje